Barry Brown, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Mobile Life, Stockholms universitet.
Barry Brown, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Mobile Life Center, Stockholms universitet.

- I speldesign finns saker som får människor att verkligen dras med. En är idén med att ”ha tre av fyra och vilja få den fjärde", berättar Barry Brown, som menar att Pokémon Go bygger på samma mekanism som eBay, där det är stjärnsystemet som ständigt uppmuntrar säljaren att fortsätta göra affärer för att få nästa färgade stjärna.

Även webbformulär bygger på samma sätt, tillägger Barry, nivån du befinner dig på visas i termer av hur många inlägg du har bidragit med för att göra uppgiften tilltalande.

Barry berättar vidare att det skett en attiydförändring hos föräldrar när det gäller barns användning av smarta telefoner.

- Den stora förändringen är att barn har telefonerna och att när det är acceptabelt att ha dem går ned i åldrarna - det blir mer och mer normen att barn har mobiler. Och detta är viktigt, eftersom det är en generation som kommer att växa upp och som associerar den mobila spelindustrin med rörlighet och social interaktion på ett sätt som dagens spelare missat, säger Barry.

Om varför människor fastnar för spelande, menar Barry, att när något nytt dyker upp finns det ett litet antal personer som uppslukas av spelandet.

- Det finns saker i utformandet av verktyg som kommer att hantera hur mycket tid vi använder våra produkter, som program som låser ner saker på din maskin och som får dig att fortsätta att skriva. Jag hittade en app häromdagen som gör att du skriver för tre minuter och om du slutar skriva tar den bort allt du redan har skrivit, berättar Barry.

Barry berättar vidare att vi kommer även att få se en ökning av antalet tekniker som används för att låsa appar och förhindra överanvändning av dem.

När hälsoriskerna med spelande och att spelande ännu inte är reglerat diskuteras exemplifierar Brown med hur reglering inom tobaks- och livsmedelsindustrierna sker.

- Tittar man på rökning så var hälsoindustrin vid någon tidpunkt tvungen att gå emot tobaksindustrin och jag tror att samma sak skulle kunna hända här. Och tittar man på livsmedelsindustrin så är införandet av skatt på sockerhaltiga drycker ett steg i den riktningen. Någon gång kommer vi behöva gå emot de företag som missbrukar den makt som mobiltelefoner ger dem, säger Barry.

- Fast spel regleras ännu inte på samma sätt och när det gäller Pokémon Go verkar det ha hittat en balans. Men vad händer när nästa spel utlovar kondition under sken av lek? Det är dessutom en miljondollarsfråga. Pokémon Go är en hälsoapp, men i smyg. Hade den funnits på marknaden, även det minsta, för sina hälsofördelar hade barnen förkastat den, menar Barry.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln "The mysterious health benefits of Pokémon Go (and other games)” på the Inquirers webbplats.