Genrebild: En mikrofon och ett konstverk symboliserar forskningsfältet digital humanvetenskap.
Foto: Michal Czyz/Unsplash.

– Digital humaniora är ett forskningsområde som funnits relativt länge. På Stockholms universitet fanns en önskan att bredda det, och även inkludera samhällsvetenskap och juridik. Det är bakgrunden till forskningsfältet digital humanvetenskap – eller DHV, som vi kallar det, förklarar Petter Karlström, forskare på Institutionen för data- och systemvetenskap.
 

Porträttbild: Petter Karlström, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Petter Karlström. Foto: Privat.

Han ingår i en mångvetenskaplig forskargrupp vid Stockholms universitet. Tillsammans med kollegor på andra svenska lärosäten, har gruppen under några år diskuterat olika forskningsperspektiv på nya digitala fenomen i kulturen och samhället. Kunskapen har kokats ner till en antologi: Digital Human Sciences: New Objects – New Approaches.

Men varför behövs ett nytt forskningsfält för att studera digitaliseringen av kulturen och samhället? Uno Fors är professor på Institutionen för data- och systemvetenskap och en av initiativtagarna till att etablera digital humanvetenskap som ett nytt fält.
 

Porträttbild: Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
Uno Fors. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.

– Digitaliseringen påverkar oss alla, på gott och ont, och många har åsikter om det digitala. Men man har inte så ofta vetenskapligt studerat hur digitaliseringen påverkar oss som människor, organisationer eller samhället i stort. Det är det vi vill göra på Stockholms universitet, det vill säga studera det digitala på ett mångvetenskapligt sätt, säger Uno Fors.

I antologin bidrar 16 forskare med kapitel. Boken är indelad i tre övergripande områden: Epistemologiska effekter av att data produceras och delas i sociala medier, juridiska och etiska dilemman kopplade till AI, samt behovet av kombinerade metoder för att studera nya medieformer som podcasts, webbkonst och onlinetidskrifter.

DHV-hubben på Stockholms universitet kommer att fortsätta sammanföra forskare för att öka kunskapen inom digital humanvetenskap. Boken är en viktig milstolpe, och den officiella lanseringen sker vid ett seminarium 3 september. I forskningsfältets anda genomförs bokseminariet digitalt, och det är öppet för alla intresserade deltagare.

– Vi har arbetat med DHV under fyra år nu, och vi ville sammanställa en del av den kunskap som kommit fram under denna tid. Det gör vi i antologin. Men det viktigaste är att vi fortsätter att arbeta med detta och utvidga samarbetet med landets övriga lärosäten som arbetar med liknande frågor, säger Uno Fors.

Kontakta petter@dsv.su.se och uno@dsv.su.se
 

Mer om digital humanvetenskap

Bokomslag: "Digital Human Sciences: New Objects – New Approaches"

Digital humanvetenskap (DHV) är ett nytt och mångvetenskapligt forskningsfält som studerar det digitala samhället. DHV inkluderar humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Forskarna intresserar sig exempelvis för internethistoria, virtuella museer, Twittertrafiken kring en viss fråga, digitala plattformar i skolor, AI-system inom rättsväsendet eller sjukvården, och sociala spelplattformar.

Boken har getts ut av Stockholm University Press i juni 2021. Den kan laddas ner gratis, eller beställas i tryckt form. Redaktör är Sonya Petersson, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

Läs mer på DHV-hubbens webbplats

Ladda ner boken

Delta i seminariet 3 september 2021