Det var många som ville vara med att fira Stiftelsens Electrums 30-årsjubileum den 28 april. Jubileet skedde med ett fullsatt seminarium i Stockholm universitets Aula Nod, där Kistas pionjärer, nydanare och fackelbärare gav en historisk återblick och belyste framtidens digitala utmaningar för Kista, Stockholm och hela Sverige.

Näringsminister Mikael Damberg (S)
Näringsminister Mikael Damberg (S) hyllade Kista.

Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) var en av dem som öppnade firandet med att konstatera att vad som åstadkommits under dessa trettio år är verkligen en framgångssaga som är internationellt känd, något som sätter Stockholm på världskartan.

En annan av dagens talare var näringsminister Mikael Damberg (S), som framhöll att han inte vet vad Sverige hade befunnit sig idag om inte Kista hade funnits. Näringsministern underströk även att Sverige, för att locka företag och investerare och stå sig i den stenhårda globala konkurrensen bör fungera som en testbädd där senaste tekniken testas, en demomiljö liknande den nyss invigda öppna testbädden (Urban ICT Arena) i Kista, där digitaliseringens möjligheter och kreativitetens förnyelser visas upp.

Pär Hedberg, Stockholm Innovation & Growth (STING), Sara Mazur, Ericsson, Pernilla Dahlman, Screen Interaction, och Uno Fors, Stockholms universitet.
Pär Hedberg, Stockholm Innovation & Growth (STING), Sara Mazur, Ericsson, Pernilla Dahlman, Screen Interaction, och Uno Fors, Stockholms universitet.

Under dagen var det flera talare från både näringsliv och offentlighet som lyfte problematiken med rådande bostadssituation och hur den påverkade företagens kompetensförsörjning och i förlängningen hela Sveriges konkurrenskraft. Uno Fors, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap som utbildar ca 5 000 av de 7 000 personer som studerar på högskolenivå i Kista, gav departementen rådet att när industrin skriker efter personal måste de börja tala med varandra. Uno betonade även att det behöver öronmärkas pengar för IT-utbildning.

Från Stockholms universitet deltog även Kia Höök, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskaps Mobile Life Vinn Excellence Centre, via länk från Florida där hon just nu befinner sig. Kia diskuterade kring teknik för alla och sakernas internet och om hur viktigt det är att få med IT som en naturlig del inom skolans olika ämnen, t ex i slöjden. Kia väckte också en av teknikens framtida utmaningar genom frågan om vem som ska ha rätt till all den teknik som väller in i våra hem och som vi har tillgång till, men som alla idag inte har tillgång till?

Bland talarna fanns även före detta finansborgarrådet i Stockholm Carl Cederschiöld, liksom Ericssons forskningschef Sara Mazur, Magdalena Bosson vid Länsstyrelsen i Stockholm, Johan Ekesiöö, styrelseordförande för IBM Svenska AB, Mikael Östling, professor och tidigare skolchef vid KTH, Anders Nylander, Pär Hedberg, vd och grundare av Stockholm innovation and Growth (Sting), Ericssons Ulf Wahlberg som är ordförande i Stiftelsen Electrum, Pernilla Dahlman, vd på Screen Interaction, Madeleine Opira, verksamhetschef för tankesmedjan A Million Minds och Johan Ödmark, vd för Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB. Via länk fick jubileumsfirarna även höra Ericssons vd Hans Vestberg samt Jan Uddenfeldt, också Ericsson, som sände sin hälsning från Silicon Valley. Moderator var Anette Novak, vd vid Interactive Institute Swedish ICT.

Klicka på länken för att se det filmade seminariet på Stockholms stads webbplats

Om Stiftelsen Electrum

Stiftelsen Electrum bildades år 1986 utifrån idén att akademi, näringsliv och offentlighet tillsammans skulle ta svensk telekomindustri och Kista in i framtiden. Representanter i stiftelsen är Stockholms universitet via Institutionen för data- och systemvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Swedish ICT, Ericsson AB, IBM Svenska AB, Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholm.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer