Web of Things, People and Information Systems

Arrangörer för årets konferens tillsammans med DSV är University of Reading och IFIP (International Federation for Information Processing). Årets konferenstema är: Web of Things, People and Information Systems”.

ICISO är inriktad på den senaste forskningen inom informatik och tillämpningar av organisatorisk semiotik i organisationer och är ett internationellt forum som samlar forskare, användare, företag och organisationer, som är verksamma inom informationshantering, informationssystem, Internet of Things, Web of Things, beräkningsvetenskap, semiotik, humaniora, ekonomi och teknik.

Via länken kommer du till ICISO 2013 där mer information finns på engelska.