”Institutionen för data- och systemvetenskap är universitetets största, med omfattande utbildning och utbyggt internationellt utbildningssamarbete. Institutionen har en starkt entreprenöriell prägel, med bred samverkan bland annat med teknikföretag och andra aktörer i grannskapet i Kista. DSV ligger i framkant vad gäller e-lärande och vill se detta som en resurs för hela universitetet. Ett annat verksamhetsområde som man satsat på under senare tid är konstnärliga teknologier. Arbetslivsanknytningen är stor inom utbildningen.”

Hela bloggen