CATS avtal skrivs under
Fr v Cecilia Rydinger Alin, tf. rektor* Kungl. Musikhögskolan, Måns Wrange, rektor Kungl. Konsthögskolan och Love Ekenberg, prefekt DSV.
* numera rektor.
 
 

 Den 19 mars undertecknades avtalet för CATS. CATS ska vara ett gemensamt forum där parterna bidrar med sina respektive kompetenser inom konstnärlig gestaltning och teknik. Tanken är att samverka med övriga samhället i samarbetsprojekt och verka för breddad rekrytering till de konstnärliga utbildningarna i Stockholm.

 
Love Ekenberg, Head of department
 

Love Ekenberg, DSVs prefekt är nöjd med det unika avtalet. För honom är kopplingen mellan teknik och konstnärskap självklar. Teknik och konstnärskap kan återigen förenas efter flera hundra år påpekar han.

- Avtalet manifesterar den självklara kombinationen av kulturella förutsättningar och teknologisk utveckling. Det finns ingeting historiskt unikt i detta utan bara en historisk instans av hur vi tillsammans kan ta ett kulturellt steg tillsammans, betonar Love Ekenberg.

För den gemensamma verksamheten ska det finnas en styrgrupp där varje part utser en ledamot. Styrgruppen fastställer verksamhetsplan och budget, utser föreståndare samt fattar beslut i övriga gemensamma frågor. Arbetet inom CATS kommer att ledas av en verksamhetsföreståndare. Konsortiets kansli är placerat vid DSV.

 
Rebecca Forsberg
 

RATS
Artistic Technologies – konstteknologi – är ett nytt, spännande tvärvetenskapligt område som DSV satsar starkt på. Det är också ett av fyra profilområden inom DSV. Det handlar inte bara om forskning och utbildning, utan också om att omsätta kunskaper i praktisk användning. Här samverkar DSV med konstnärliga högskolor, kulturinstitutioner och samhället för att skapa möten mellan konst och teknik.

Research in Artistic TechnologieS, RATS är den samlande beteckningen på DSVs aktiviteter inom området. DSVs engagemang vilar på tre ben: RATS Forskning & utbildning, RATS Teater och CATS (Centre of Artistic Technologies). Rebecca Forsberg är DSVs koordinator för RATS.

Läs mer

Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Konsthögskolan

RATS

Tidigare intervju med Rebecca Forsberg