DSV Cyber består av Filip Sagen, Gergana Ruskova, Roman Topol och Jimmy Dudink, alla studenter på Masterprogrammet i informationssäkerhet på DSV.

Tävlingen arrangerades av Försvarshögskolan/Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Cyber Challenge tävlar lag från svenska universitet och högskolor i fiktiva scenarier som behandlar cyberrelaterade policyfrågor. Politiska utmaningar associerade med cyberangrepp och cyberkonflikter tas också upp. I år deltog 9 lag med sammanlagt 36 studenter från Försvarshögskolan, Stockholms universitet, Linnéuniversitet och Högskolan i Halmstad.

Vi passade på att ställa några frågor till Anna Djup från Försvarshögskolan, projektansvarig för tävlingen i Stockholm.

Vad är syftet med Cyber Challenge?
- Tävlingen syftar till att stärka svenska studenters kunskaper om cyberrelaterade policyfrågor och avser att öka förståelsen för de politiska utmaningar beslutsfattare ställs inför vid ett cyberangrepp. Tävlingen skapar också en plattform för framtida kompetensförsörjning inom området eftersom det är stor brist på den här typen av kunskap.

Vilka problem skulle lösas?
- Riktade angrepp mot bland annat nyhetsbyråer, hälso- och sjukvård och finansiell sektor skapade en miljö där studenterna var tvungna att snabbt förstå vilka kaskadeffekter sådana angrepp skulle kunna ha på det svenska samhället. Studenter var också tvungna att förstå problematiken kring statliga och icke-statliga aktörer liksom problemställningen med attribuering. Tack vare att scenarierna utvecklades över tid, med realistiska cyberattacker mot samhällskritiska funktioner, tvingades lagen ta hänsyn till olika faktorer som tekniska förutsättningar, privat-offentlig samverkan och att balansera myndighetsintressen.

Vad tittar domarna på under tävlingen?
- De bedömer hur väl lagen förstår cyberpolicy, kaskadeffekter, cyberrisker och nationella  och internationella intressen bland beslutsfattare. Lagen bedöms på hur väl de presenterar sina beslutsdokument och policyalternativ under tidspress. De ska även kunna besvara frågor om utfall och resultat av de policyalternativ de valt. 

Vinnande lag:

  1. Cyber Cowboys, Försvarshögskolan
  2. 404 Solutions, Försvarshögskolan
  3. DSV Cyber, Stockholms universitet

 

Mer information

Masterprogram i informationssäkerhet, Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV

Läs mer på Försvarshögskolans hemsida