Engagemang som ska bidra till ett öppnare och mer inkluderande samhälle

Mats Danielson, dekanus vid Stockholms universitet
Mats Danielson, dekanus vid Stockholms universitet.

Frågor kring mänskliga rättigheter har en självklar plats inom samhällsvetenskaplig forskning och utbildning, menar Mats Danielson, dekanus, vid Stockholms universitet.

- Därför känns det viktigt för oss att vara en del av MR-dagarna. Det handlar inte bara om till exempel statsvetenskap eller barn- och ungdomsvetenskap, MR-perspektivet finns i stort sätt inom alla samhällsvetenskapliga fält och kan belysas från flera håll, vilket deltagandet från data- och systemvetenskapliga institutionen visar, säger Mats Danielson.

Processer för demokrati med stöd av IT

Vid Institutionen för data- och data- och systemvenskap handlar arbetet med mänskliga rättigheter främst om att bidra till att stärka integrationen, jämställdheten, folkhälsan, mångfalden och att öka delaktigheten bland medborgare, fokus ligger på att utveckla processer för demokrati med stöd av IT.

Love Ekenberg, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Love Ekenberg, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

- Mänskliga rättigheter är en grundförutsättning för demokrati och en hållbar demokrati förutsätter att mänskliga rättigheter respekteras. Utomordentligt viktigt för att bygga och upprätthålla demokrati är fler publika fora för informationsdelning och en förbättrad öppenhet och transparens i samhället. I det arbetet är informations- och kommunikationsteknik naturligtvis fundamentalt, berättar Love Ekenberg, prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

IT i arbetet med demokratisk utveckling  

Under MR-dagarna arrangerar Samhällsvetenskapliga fakulteten och Institutionen för data- och systemvetenskap flera olika seminarier med fokus på användning av IT i arbetet med demokratisk utveckling. Vi bjuder även in till paneldebatt, där Jon Karlung, VD på Bahnhof, debattören Johanna Nylander och Peter Johansson, lektor i Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet diskuterar konsekvenserna av att enorma mängder digital data finns tillgängligt, sprids och hotar människors frihet och demokrati. Modera­tor är Zandra Thuvesson från Leo Kulturproduktion.

Koordinator för MR-dagarnas genomförande vid DSV är Sirkku Männikkö Barbutiu

Genom att klicka på länken kommer du till MR-dagarnas webbplats där du kan läsa mer.