DSV:s tidigare studenter har stora chanser till anställning. Men de ångrar att de inte valde fler programmeringskurser och önskar mer praktik.

87 procent är i arbete, 3 procent anger att de studerar vidare. Av de som är i arbete uppger 87 procent att de fick jobb inom 0 till 6 månader. Tre fjärdedelar av dessa anger att de fått arbete redan under utbildningen och under de 3 första månaderna.

Av de som arbetar säger 90 procent att utbildningen på DSV var meriterande för arbetet de fick. Många av dem, 28 procent, vittnar också om att de erbjöds arbete redan innan utbildningen var klar. 94 procent uppger att kunskaperna de fick på utbildningen är relevanta eller delvis relevanta i deras nuvarande arbeten.

 
- Företag kontaktar ofta institutionen och vill erbjuda studenterna arbete, bjuda till event och mingel. Detta bekräftar vad vi märker av här, att våra studenter är populära på arbetsmarknaden, säger studierektor Stefan Möller.

De tidigare studenterna arbetar som systemutvecklare, mjukvaruutvecklare, programmerare, testare och testledare, interaktionsdesigners, webbutvecklare och IT-marknadsförare. Men listan över andra yrkesroller som nämns är lång, med allt från marknadskoordinator, via projektledare och webbredaktör, till IT-säkerhetskonsult.

Mest nöjda med sin utbildning är studenterna från programmen i affärssystem och tjänstedesign, datavetenskap, ekonomi och IT, liksom i marknadskommunikation och IT.

Alla tillfrågade studenter från affärssystem och tjänstedesign, interaktionsdesign och datavetenskap håller helt med om att den kunskap de fick på utbildningen är mycket relevant i det arbete de har nu och att de använder någon av dessa kunskaper varje dag.

93 procent av de som arbetar anger att de har heltidsanställning. Ingångslönerna ligger vanligast, för 70,5 procent, inom spannet 25 000 till 35 000 kronor per månad. 14 procent har högre lön, cirka 35 000 till 50 000 kronor i månaden.  2 procent uppger att de har en lön som är högre än 50 000 kronor per månad.

Mer programmering

Flera tillfrågade vittnar om att de ångrar att de inte valde fler kurser i programmering.

- Vi arbetar med att motivera studenterna att välja programmeringskurser. Vi har bjudit in tidigare studenter från näringslivet för att berätta det som många vittnar om i enkäten, nämligen att programmeringskunskaper är till stor fördel ute i arbetslivet, även i arbeten man inte trodde skulle ha behov av den kunskapen. Även om kurserna känns svåra under utbildningen betalar det sig efter examen. Vi hoppas att svaren från den här undersökningen kan inspirera befintliga studenter att välja fler programmeringskurser, säger Anna-Karin Ernö, studievägledare på DSV.

Praktik efterlyses

Många efterlyser mer praktisk kunskap och inte bara teori.

- De senaste åren har vi erbjudit en praktikkurs om 15 högskolepoäng där studenten kan göra praktik ute på företag, inom ramen för sin utbildning. Vi ser att fler och fler väljer den kursen. Vi är glada att många av enkätsvaren bekräftar detta och hoppas att praktikkursen blir ännu mer populär, säger Linnea Carles, studievägledare på DSV.

Examen viktig längre fram

60 procent av de tillfrågade har tagit ut sin kandidatexamen. 36 procent har inte gjort det men två tredjedelar av dem avser att göra det.


- Eftersom flera av studenterna blir rekryterade redan under studietiden, kan det resultera i att de inte blir helt klara med sin examen. Det fungerar ganska bra vid den första anställningen men vi ser fler och fler som kommer tillbaka och vill slutföra sin examen. När de vill vidare i karriären så behövs den, speciellt för de som söker sig utomlands. För att få jobb i andra länder krävs så gott som alltid en examen. Vi framhåller alltid vikten av att faktiskt slutföra sina studier för en ännu bättre karriär i framtiden, avslutar Stefan Möller.

Studenter på DSV