General Co-Chair Paul Johansson, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
General Co-Chair Paul Johannesson, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Konferensen är det ledande internationella forumet för att presentera och diskutera aktuell forskning kring verksamhetsmodellering. Ämnena spänner över hela fältet av verksamhetsmodellering, inklusive forskning och praktik inom områden som begreppsmodellering, metoder och verktyg för att utveckla och kommunicera konceptuella modeller, metoder för att omvandla konceptuella modeller till effektiva implementationer och effekterna av konceptuella modelleringstekniker på databaser, affärsstrategier och informationssystems utveckling.

Klicka på länken för att läsa mer på engelska om konferensen.