Eugen Munteanu, nyutexaminerad masterstudent i data- och systemvetenskap presenterade sitt prisbelönta examensarbete på Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Svenska Chapters årsmöte i Stockholm. Eugen som avslutat sin magisterexamen och sitt examensarbete på distans i Schweiz presenterade för ISACAs möte via Skype.

Avhandlingens titel: ”A Systematic Literature Review of Information Systems Auditing in Developing Countries.”

Motivation: Monteanus – IT-revision i utvecklingsländer är en uppsats som ligger mitt i ISACAs område – IT-revision i utvecklingsländer.

Presentation abstrakt: Eugen Monteanu’s uppsats handlar direkt om IT-revision och sammanhanget är utvecklingsländer. Frågan som ställs är vilka problem och utmaningar det finns för IT-revision i utvecklingsländer.

Man undersöker det hela genom en systematisk litteraturstudie vilken omfattar 23 forskningsartiklar i ämnet. Analysen sker med hjälp av mjukvara och en forskningsmetod som kallas grundad teori, där man skapar en modell av utmaningarna utifrån det man finner i artiklarna. Slutsatsen är på en övergripande nivå att det finns utmaningar relaterade till lagstiftning, policyer, standards, utbildning och kulturella aspekter.

Eugen Munteanu presenterar via Skype
Eugen Munteanu presenterar via Skype

Två stipendier varje år

ISACA Sverige delar ut två stipendier varje år inom områdena IT-säkerhet, IT-styrning och IT-revision. Stipendiet är på 25 000 kronor. Stipendiaterna närvarar vid ISACA Sweden Chapters årsmöte för att presentera sitt examensarbete. ISACA Sweden Chapter offentliggör namnet på stipendiaten på www.isaca.se och tidskrifter utvalda av ISACA Sweden Chapter.

Mer information på ISACA Sveriges hemsida