e-SENS är det europeiska projektet som ska öka tillgången till offentliga tjänster över Europas gränser, både för privatpersoner och för företag. Genom att skapa en gemensam infrastruktur erbjuds generella lösningar för utbyte av offentliga tjänster över gränserna.

Med start den 1 februari 2016, loggade ett 40-tal norska studenter in på lärplattformen Moodle för att registrera sig på distanskursen Practical Project Management genom att använda sig av sin norska e-legitimation (eID). I och med det gick projektet i drift som första pilot inom e-SENS i skarp produktionsmiljö.

 – Detta pilotprojekt är av stor vikt för högre utbildning då det i en förlängning kan lösa en hel del frågor och utmaningar för studenters möjlighet att röra sig fritt mellan europeiska institutioner för högre utbildning. Det är spännande att få vara en del av piloten och se vilka resultat vi får, säger Gunnar Wettergren, biträdande föreståndare på eGovlab, Stockholms universitet/DSV.

Ökad tillgång till utbildning

Norska studenter och svenska lärare kommer under kursen att använda sina nationella e-legitimationslösningar för att identifiera sig och för att underteckna inlämningsuppgifter och tentor. En utvärdering kommer att göras efter kursen.

De byggblock som används inom e-SENS är eID och federerad eSIGNATUR, som båda bygger på tidigare lösning för autentisering och signering över landsgränser (STORK 2.0 – Secure Identity Across Borders Linked 2.0). Projektet kan ses som ett bevis för att den infrastruktur som skapats under e-SENS och tidigare projekt fungerar och är ett steg i utvecklingen av den inre digitala marknaden i Europa.

Läs mer i pressreleasen nedan.