Två flickor använder en dator i ett klassrum. Lärare och fler studenter anas i bakgrunden.
Ny teknik kan förändra hur vi undervisar, menar Jalal Nouri. Foto: Mimi Thian/Unsplash.


Grattis till placeringen på IVAs 100-lista! Vad handlar din forskning om?
– Den forskning jag bedriver i dag undersöker hur vi i utbildningssammanhang, från grundskola till universitet, kan nyttja potentialen i data, learning analytics och AI. Det handlar om att anpassa undervisning och lärande på ett evidensbaserat sätt – och sett till faktiska behov. Samtidigt undersöker jag de utmaningar och barriärer som följer av detta.

Porträttbild: docent Jalal Nouri, Institutionen för data- och systemvetenskap
Jalal Nouri. Foto: Privat.

Hur kan dina forskningsresultat användas?
– Forskningen resulterar i kunskap kring datadriven utbildning. Den kan ligga till grund för såväl lärares kompetensutveckling som produktutveckling.

Temat för årets 100-lista är hållbar krisberedskap, en direkt spegling av den pågående pandemin. Har din forskning ändrat inriktning sedan våren 2020?
– Jag hade ett starkt intresse för blandade lärmiljöer – så kallad blended learning – och distansundervisning redan innan krisen. Därför var det naturligt att också under krisen beforska dessa ämnen. Det gjorde jag tillsammans med min kollega Nina Bergdahl. Vi var relativt tidiga i Sverige med att studera krisens implikationer på undervisning inom både grundskola, gymnasium och universitet. Därefter har jag och min forskargrupp mestadels undersökt hur nästa generations lärplattformar kan byggas, med krisens lärdomar i åtanke.

Vad ser du för möjligheter för edtech, där AI och annan teknik förstärker undervisningen?
– Det finns alltid en hajp kopplat till nya teknologier, liksom för AI och learning analytics. Men jag är övertygad om att de har en transformativ potential inom undervisningen – jag har sett det i praktiken. När man använder den här typen av teknik är det viktigt att göra det fokuserat och reflektivt, med också att ta hänsyn till utmaningar och etiska perspektiv. Som jag ser det är edtechbranschen bara i sin början. Vi har ännu inte utforskat digitaliseringens möjligheter till fullo.

Kontakta jalal@dsv.su.se

 

Mer om IVAs 100-lista

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) listar varje år svenska forskningsprojekt som anses ha potential för innovation. Listan kallas 100-listan eftersom den initierades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019. 2021 års lista presenterades i maj och har temat hållbar krisberedskap. Av 51 forskningsprojekt på listan kommer fyra från Stockholms universitet – varav tre drivs av forskare på Institutionen för data- och systemvetenskap: docent Jalal Nouri, professor Mats Danielson och professor Love Ekenberg.

Jalal Nouris forskningsprojekt handlar om hur AI och analytics kan användas för att bygga nästa generations lärplattformar. Mats Danielsons forskningsprojekt utvecklar beslutsstödsystem som hjälper investerare att satsa på hållbara företag. Love Ekenbergs forskningsprojekt handlar om hur olika typer av information kan inkluderas för att fatta bättre beslut i svåra krissituationer.

Ta del av hela listan