Rektor vid Stockholms universitet har beslutat att eGovlab, idag en del av den Data- och systemvetenskapliga institituionen, DSV, ska erhålla status som självständigt centrum vid DSV från 1 mars 2014. För mer information se

http://www.egovlab.eu