Cyrene kommer att fokusera på säkerhetshot och sårbarheter i hantering av leveranskedjor. Kedjornas säkerhet och motståndskraft kommer att utvärderas, vilket ska leda till en stabil och konkurrenskraftig europeisk inre digital marknad.  

Haris Mouratidis, gästprofessor, Institutionen för data- och systemvetenskap.
Haris Mouratidis, gästprofessor, vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

- Det är ett ambitiöst och snabbt projekt som sammanför 14 organisationer och tio europeiska länder för att upprätta en ny vetenskaplig grund och radikala förändringar i att bedöma och minska säkerhetsrisker och incidenter, effekter av hot och sårbarheter. Projektet kommer att ta itu med komplexiteten som finns i underliggande sammankopplade leveranskedjetjänster, applikationer och cyberresurser, berättar Haris Mouratidis.

Projektet finansieras med cirka 52,7 miljoner kronor under 36 månader inom ramen för H2020-ICT, Research and Innovation Action, och ingår i ett konsortium där 14 partners från tio länder ingår.