Theo Kanter, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Theo Kanter, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Medverkande kinesiska parter är Pekings universitet för post- och telekommunikation (BUPT) och Jiaotonguniversitetet (BJTU) i Peking. Den europeiska delen av samarbetet bedrivs inom ramen för Europeiska unionens program för forskningsexperiment kring framtidens internet (EU-FIRE).

Mer information om samarbetet EU-FIRE China finns på engelska