Porträttbild: Fredrik Blix cybersäkerhetsexpert, data- och systemvetenskap. Foto: Angela Westin
Fredrik Blix, Instituitionen för data- och systemvetenskap. Foto: Angela Westin/Stockholms universitet.

Ett fel gjorde att Klarnas användare under en kort period har sett varandras känsliga uppgifter. I värsta fall innebär detta att enskilda personer kunnat identifieras, vad dessa handlat eller summor de är skyldiga. För de med skyddad identitet eller behov av privatliv av andra skäl innebär detta en kränkning av rätten till privat sfär.

Fredrik Blix menar att sådant här tyvärr kan hända, och avsett om det händer så innebär det ett förtroendetapp.  

Klicka på länken för att höra inslaget med Fredrik Blix, 2021-05-27, på SVT Nyheters hemsida