Panagiotis Papapetrou Foto: Niklas Björling
Panos Papapetrou. Foto: Niklas Björling

Panagiotis Papapetrou är professor vid Institutionen för dator- och systemvetenskap och leder forskningsprojektet Explainable and Ethical Machine Learning for Knowledge Discovery from Medical Data Sources (EXTREMUM) hos centrat Digital Futures. Syftet med Extremum är att tillhandahålla en uppsättning nya metoder och verktyg som genom maskininlärning och artificiell intelligens kan uppnå goda avvägningar mellan prediktiv prestanda och förklarbarhet i vårdapplikationer.

Arbetgruppen består av fyra kärnteam

Stockholms universitet leder projektet Extremum som består av fyra forskargrupper. Vid Stockholms universitet ingår en grupp från Institutionen för datavetenskap och systemvetenskap, som leds av Panagiotis Papapetrou tillsammans med Lars Asker. I gruppen ingår också postdoktor Ioanna Miliou, doktoranderna Zhendong Wang och Luis Quintero samt forskningsassistent Vasiliki Kougia. Även en grupp vid Juridiska institutionen hos Stockholms universitet ingår i Extremum, som drivs av Stanley Greenstein.

I projektet ingår även en besluts- och kontrollgrupp från KTH samt ett team från RISE.

I länkarna nedan finns mer information på engelska:

Om Digital Futures

Digital Futures är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som utforskar och utvecklar digital teknik av stor samhällelig betydelse. Centrat grundades gemensamt 2020 av KTH Kungliga tekniska Högskolan, Stockholms universitet och svenska forskningsinstitutet RISE.

Läs mer på engelska på Digital Futures webbplats