Klicka på länken för att läsa hela den engelska artikeln "Why did Ford build a 'fake' driverless car' using a man dessed as a seat?" på The Guardians webbplats

barry brown, Institutionen fö data- och systemvetenskap.
Barry Brown, Institutionen för data- och systemvetenskap.

Barry berättar för The Guardian att han fann att Tesla i autopilot kan göra körfältsändringar på sätt som skulle anses vara oförskämda av mänskliga förare. I ett fall skär Tesla in framför ett annat fordon som tydligt accelererar in i luckan.

- Vi vill att andra förare ska vara förutsägbara. Tesla kan ibland byta körfält på oförutsägbara sätt. Det ses inte bara som oförskämt, utan kan vara farligt, säger Brown.

- Vi har kört ihop med andra människor på vägarna i hundra år och tillsammans byggt regler för vett och etikett. Att då ha maskiner som kommer in och inte förstår det subtila i sociala interaktioner kan gå riktigt illa, säger Barry.

Klicka på länken för att se video där Tesla i autopilot gör körfältsändringar