Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Fredrik Blix betecknar vidare allvarlighetsgraden av det inträffade som sju på en tiogradig skala, även om det är oklart om det handlar om ett medvetet angrepp.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln "Försvarsutskottet ser allvarligt på IT-attack" i Sydsvenskan, 2017-01-26

I länkarna nedan finns fler pressklipp med Fredrik Blix om IT-attacken mot Försvarsmakten