Docent Teresa Cerratto-Pargman, Institutionen för data- och systemvetenskap.
Teresa Cerratto-Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Testet går ut på att privatpersoner tillhandahålls med material och instruktioner från Stockholms Universitet och genomför vattenprovtagning som sedan skickas in. Prover ska tas i diken, dammar, sjöar och vattendrag och forskarna vill också ha fotografier och observationer från platsen för vattentestet.

— Det är värdefullt att många bidrar till en överblicksbild av vattenkvaliteten i kommunen, säger projektledaren Teresa Cerratto-Pargman från Stockholms Universitet.

Att det blev just Flen har sin kärna i ekobyn Änggärdet där forskarna har en kontaktyta.

— Vi känner sedan länge en grupp av familjer som grundade Änggärdet. De är intresserade av hur vattnet påverkas och mår och sa att det borde vara viktigt för hela kommunen, säger Cerratto-Pargman.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln "Flen med på världskartan i unikt vattentestrojekt" i Eskilstunakuriren, 2017-09-01