Flens invånare ges möjlighet att delta i Flen Vatten Blitz 2017 och samla in miljödata med hjälp av ny teknik.
Flens invånare har nu möjlighet att vara med och samla in miljödata med hjälp av ny teknik under Flen vatten Blitz 2017.

 

Projektledaren Teresa Cerratto-Pargman vid Stockholms universitet hoppas få kontakt med minst 100 invånare som kan hjälpa till att testa vattnet och samla information om vattenkvaliteten från så många ställen som möjligt i sjöar, dammar, diken och vattendrag. Förutom vattentestet, som utförs med ett testkit som universitetet tillhandahåller, vill forskarna också ha fotografier och observationer från platsen för vattentestet.

– Kanske det här är något som kan intressera föreningar och privatpersoner som värnar om miljön eller kanske det finns några lärare som tycker att det här vore intressant att ha i sin undervisning, säger Teresa Cerratto-Pargman.

Deltagarna väljer själva vilken plats de vill undersöka – det kan vara ett dike i närheten av hemmet eller ett vattendrag som man misstänker är förorenat. Med hjälp av sin smartphone rapporterar deltagarna sedan in sina resultat.

Tessy Cerratto-Pargman, projektledare och forskare vid Stockholms universitet.
Tessy Cerratto-Pargman, forskare vid Stockholms universitet.

Projektet är en del av Ground Truth, som finansieras av EU. Metoden kallas på engelska Citizen science observatory och ger medborgarna möjlighet till en aktiv roll när det gäller datainsamling i sitt närområde. Resultatet från vattentestningen kommer att bli tillgängligt för invånare och beslutsfattare genom projektet Ground Truth och kan bidra till att identifiera ”stress” i sötvatten och att skydda vattnet i Sverige och på andra ställen i världen.

– Det är värdefullt att många bidrar till en överblicksbild av vattenkvaliteten i kommunen, säger Teresa.

Flen Vatten Blitz 2017

Flen Vatten Blitz 2017 är en kampanj för att samla så många vattenkvalitetsprover som möjligt inom Flens kommun under helgen 30 september–1 oktober. Syftet är att få en överblick av vattenkvaliteten i sjöar, dammar och vattendrag i kommunen. Genom att ta prover på vattenkvaliteten under en begränsad period kan forskarna få en ögonblicksbild av såväl god som mindre god vattenkvalitet och då dra slutsatser om var källor till föroreningar finns, liksom att lära sig mer om hur metoden kan stödja deras forskning. Det är första gången en Vatten Blitz genomförs i Sverige.

Citizens science observatory

Flen Vatten Blitz 2017 är en del av Ground Truth 2.0, ett treårigt EU-finansierat projekt som testar att sätta upp sex medborgarobservationer i verkliga förhållanden i världen. Medborgarnas egna observationer ska, med hjälp av modern teknik, internet och mobiltelefoni, komplettera befintliga system och datakällor och leda till en bättre miljö.

Nu söker forskare vid Stockholms universitet frivilliga krafter för att hjälpa till att reda på hur vattnet i Flens kommun mår. Vill du vara med och delta i projektet - anmäl ditt intresse senast 20 september. Klicka på länkarna nedan för mer information:

Presskontakt: Teresa Cerratto-Pargman, projektledare, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, telefon: 073-460 57 47, e-post: tessy@dsv.su.se