Porträttbild: Fredrik Blix cybersäkerhetsexpert, data- och systemvetenskap, Stockholms univeristet.
Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap.

I undersökningen, som innehåller frågor om myndigheters regler kring applikationer på tjänstemobiler, skiljer sig riktlinjerna stort. Vissa har striktare regler eller tekniska lösningar som delar upp mobiler i en öppen och en stängd del. Andra förbjuder appar som inte finns tillgängliga på tjänster som Apples App store eller Google play, medan andra ger anställda stor frihet och enbart rekommenderar dem att göra val som inte utsätter myndigheten för risk.

Fredrik Blix menar att frågan kan hanteras genom att peka ut vilka appar som är tillåtna eller inte. Svårigheten är att man måste vara duktig på att utbilda och informera användarna, och hela tiden uppdatera listan. Det är svårt att efterleva det, menar han. Det andra alternativet enligt Blix är att skapa en teknisk lösning som hela tiden styr vilka appar som är möjliga att ladda ned.

– Jag tycker, oavsett hur man väljer att göra, att det finns goda skäl att man på mobiltelefoner precis som på tjänstedatorn har regler för vad som kan installeras. Dels för säkerhetsskyddet, dels för produktiviteten, säger Fredrik Blix.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln ”Flera svenska myndigheter tillåter inte Tiktok på tjänstemobiler” 2020-08-25 på Dagens Nyheters webbplats (inloggning krävs).