Porträttbild: Love Ekenberg, Stockholms universitet
Love Ekenberg, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Love Ekenberg, professor i data- och systemvetenskap och Unesco Chair, menar att många organisationer fattar beslut utifrån intuition, felaktiga föreställningar eller genom att införa statiska regelstrukturer. Det är felaktigt och blir i allmänhet dyrbart.

- Beslutshanteringen behöver tas på allvar, oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor. I projektet har vi utvecklat modeller och algoritmer som stödjer ett analytiskt, systematiserat och tydligt beslutsfattande och kvalitetssäkrar mål- och strategiarbete. Dessa kan användas för såväl verkliga beslutsfattare som inom artificiell intelligens för ett automatiserat beslutsfattande, berättar Love Ekenberg.

IVAs 100-lista 2020

På 2020 års lista lyfter Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Klicka på länkarna nedan för mer information:

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens webbplats

Om forskningsprojektet Preference på engelska