Vasilis Koulolias, föreståndare för eGovlab vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Vasilis Koulolias, föreståndare för eGovlab vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

EU-projektet e-Skills Match ska bidra till bättre matchning mellan kompetensbehov och utbildning och på så vis förbättra konkurrenskraften och arbetsmarknaden. Genom bland annat bedömnings- och examinationsverktyg ska den enskilde kunna kartlägga sin kompetensprofil och kunna hitta exakt den utbildning som behövs för en viss tjänst eller ett visst yrke.

Mycket handlar om smart teknikutveckling och att just Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet och eGovlab får vårdnaden av detta strategiskt viktiga EU-projekt är kanske inte så förvånande. eGovlab har under sin korta livstid gjort avtryck internationellt, och fått nyfikna blickar mot sig.

Här, i det futuristiska Nodhuset i Campus Kista, utvecklas nya former av samhällsstyrning, så kallad e-förvaltning. Här möts forskare, politiker, företag och medborgare för att skapa framtidens demokrati.

– Det handlar om att utveckla demokratin och göra förvaltningen mer effektiv, säger eGovlabs föreståndare Vasilis Koulolias.

Vid eGovlab sker forskning och utveckling, men den är ”hands on”, och ska resultera i nya processer eller nya prylar. Vasilis Koulolias beskriver sig som en blandning av forskare och social innovatör. Han har lång erfarenhet av arbete i EU och med flera länders regeringar och det var med den portföljen han kom till universitetet för fem år sedan.

Andra länder kopierar eGovlab

eGovlab startade som ett center inom Institutionen för data och systemvetenskap 2014 och har dragit till sig en hel del forskningsmedel från EU, Vinnova och andra finansiärer. Flera av de appar man hjälpt till att utveckla säljs redan till andra länder och det finns nyfikna ögon lite varstans som följer utvecklingen på eGovlab. Motsvarigheter öppnar nu i Portugal, Japan och Moldavien.

Somya Joshi är forskningschef på eGovlab. Hon står framför en dator och visar små filmer man gjort tillsammans med studenter i huset. Hon berättar att just Moldavien, som förvisso inte är utan stora problem, har utvecklat sin sköra demokrati med hjälp av sitt samarbete med eGovlab.

Gunnar Wettergren är biträdande föreståndare vid eGovlab. Han förklarar:

– Regeringen vill låta privata aktörer skapa nya tjänster genom att använda öppna myndighetsdata. Här blir eGovlab som en facilitator, en politiskt ofarlig plats där innovationskraften kan få spelrum.

I mångt och mycket handlar det om smarta sätt att analysera stora mängder data, det som i forskningssammanhang kallas Big data. Men det bygger också på en princip om medborgardeltagande i politiska processer och samhällsengagemang, genom "bottom up".

App som underlättar integration

Bland annat anordnas så kallade innovation jump-sessions som samlar studenter, ingenjörer, antropologer och andra samhällsaktörer kring ett särskilt problem, som de sedan försöker lösa. En sådan jump-session behandlade problemet med integration och resultatet blev en app som samlar ihop öppen information från en mängd myndigheter och sedan översätter den till migrantens hemspråk.