Oliver Popov, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, kommer att ansvara för utveckling av digital forensik och IT-säkerhet i projektet som ska studera allvarlig internationell cyberbrottslighet som sker på nätverket Tor, till exempel trafficking, cyberterrorism och vapen- och drogrelaterad brottslighet, samtidigt som mänskliga rättigheter och användarnas integritet och anonymitet ska upprätthållas.

Oliver Popov, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Oliver Popov, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

- I projektet kommer vi att utveckla metoder och tekniker av högsta vetenskaplig standard för brottsbekämpning på Tor som är korrekta på såväl moraliskt och rättssäkert som på forensiskt sätt för att utvinna bevis för eventuell brottslighet, berättar professor Oliver Popov.

Projektet tilldelas totalt 13 miljoner under fyra år med start i januari 2017 och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Polishögskolan i Norge, Nederländska Open University och Northumbria Law School i Storbritannien. 

Klicka på länkarna nedan för mer information om samarbetspartners