Constantinos Giannoulis, Jelena Zdravkovic och Eric-Oluf Svee vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Constantinos Giannoulis, Jelena Zdravkovic och Eric-Oluf Svee vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Artikeln utgår från att företag som inriktar sig på att skapa bättre reellt värde för avgränsade marknadssegment måste låta mjukvaruutvecklingen först fånga, och sedan relatera, konsumenternas verkliga preferenser i systemutvecklingsmodellerna.

- Studien upprättar ett konceptuellt samband mellan konsumentpreferenser och systemkrav samt använder mjukvaruproduktlinjer (Software Product Line, SPL) för att systematiskt anpassa variationer mellan konsumenternas preferenser, berättar Jelena Zdravkovic.

- I studien presenteras en konceptuell modell över konsumentens preferenser, som integrerar ramverk med generiska värden från både psykologi och marknadsföring samt en metod för modellens omvandling till krav på SPL genom att använda ett ramverk för målinriktad kravhantering (Requirements Engineering, RE) som medlare. Artefakterna har förankrats i en empirisk studie som genomförts i samband med att ett system för online-utbildning har utvecklats, avslutar Jelena.

Genom att klicka på länken finns hela artikeln "Capturing consumer preferences as requirements for software product lines" tillgänglig på engelska.