Institutionen för data- och systemvetenskap deltar med Opiner, ett mobilt verktyg för att engagera till deltagande i det demokratiska samtalet och e-participation, ett projekt som utgår från forskning om e-deltagande. Institutionen håller även ett seminarium på temat ”Hur påverkar digitala medier ungas demokratideltagande?”

 

 

Utställningen är öppen för allmänheten på Tekniska museet i Stockholm den 15-23 november. Syftet är att visa på det stora inflytande som IT kommer att ha på vårt framtida samhälle och näringsliv. Men också att öka förståelsen för behovet av forskning och utveckling inom IT. 

Det är den strategiska forskningsmiljön ICT TNG (Information and Communication Technology – The Next Generation), ett samlat initiativ av Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, SICS Swedish ICT och ACREO Swedish ICT, som står bakom utställningen i samarbete med Tekniska museet.

För mer information