Oskar Juhlin, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Oskar Juhlin, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Oskar Juhlin, med bakgrund inom sociologi och datavetenskap, är en av forskarna som grundat och varit verksam vid Mobile Life sedan starten 2007. De projekt han leder är bra exempel på grundtanken bakom centret – att bedriva seriös forskning om det som kan verka oseriöst.

– Människors beteende och behov är det som driver IT-utvecklingen. Vi måste förstå relationen mellan tekniken, människors behov och hur de kan ta sig uttryck i förhållande till tekniken. Och då är det naturligt att som forskare jobba nära industrin, säger han.

Genom åren har videoteknik och streaming (direktsändning på webben) varit Oskars stora forskningsintressen. Bland det han forskat om är teknik för att sända live från mobiltelefoner och teknikstöd så att flera användare tillsammans kan foga ihop livesändningar. Forskningen har lett till samarbeten med flera företag. Ett är Ikea. Företaget visste inte riktigt hur de skulle hantera den digitala tekniken och hur deras produkter fungerar i IT-åldern. För att komma vidare behövde de kontakt med forskare som både håller på med konsumentbeteende och digital teknik. Valet föll på Mobile Life. Ett resultat av samarbetet var skärmar där filmer visades och kunderna kunde föreställa sig hur en möbel eller inredningspryl skulle se ut i en viss miljö. Denna teknik har sedan bland annat använts i Ikeas visningslägenhet i Malmö.
Tekniken där användare gemensamt kan producera, klippa och livesända från mobiler och bärbara datorer kommersialiseras nu genom företaget Liveling, där Oskar är en av delägarna. Produkten räknar de med att ha ute på marknaden i slutet av året.

Intresse från modeindustrin

Intresset för kopplingen mellan teknik och konsumentbeteende har även tagit Oskar till modeindustrin. Mode och IT har helt olika tekniktraditioner, understryker han. Inom modeindustrin finns stor konsumentkunskap och den jobbar kortsiktigt med nästa kollektion. IT-industrin är mer forskningsbaserad och har längre tidsperspektiv.

– Stockholms universitet är den perfekta platsen att föra samman dessa traditioner. Vi har avancerad teknisk forskning men även samhällsvetenskaplig forskning som sysslar med teknikaspekter. Dessutom finns världsledande forskning inom modevetenskap och forskare i företagsekonomi.

För att ta forskningen vidare har nätverket Digitizing fashion startat. Målet är att göra svenskt mode mer digitalt genom att föra samman IT- och modebranschen och skapa ny teknik. Förutom forskarna vid universitetet ingår även bland annat KTH, Aaltouniversitetet i Finland, Textilhögskolan i Borås, Swedish Fashion Council, H&M, Sony Mobile och Telia Sonera.
Forskningen har bland annat resulterat i interaktiva livesändningar från modevisningar. Forskare vid DSV arbetar nu med att träna datorer att känna igen enskilda modeller på catwalken. Idén är att konsumenter ska kunna titta på en videosändning från en modevisning och klicka på de klädesplagg som hen är intresserad av. Kläderna hamnar då i en ”önskelista”.

Nätverket har fått stöd från Vinnova för att utveckla en testbädd för att se forskningsidéer om modekonsumtion fungerar i verkligheten. Arbete pågår även för att bilda ett centra vid Stockholms universitet med inriktning på modets digitalisering där DSV, Centrum för modevetenskap och Företagsekonomiska institutionen ska ingå.

Mobil teknik med människan i centrum
Barry skapar smarta miljöer