Kristina Höök berättade om somaestetisk design vid avslutningen.
Kristina Höök berättade om somaestetisk design vid avslutningen.

Vid avslutningskonferensen i Kista gavs en tillbakablick på den forskning som skett vid Mobile Life Centre, forskning som i flera fall tagits vidare av kommersiella samarbetsparterns i deras egen verksamhet, och även resulterat i nystartade företag. Några exempel på denna forskning är om spel som ”blandar” verklighet med fiktion (pervasive games), som skedde tio år innan Pokemon Go lanserades. Centret utvecklade även hälso- och sportappar flera år innan sådana kom ut på marknaden och var tidigt ute med forskning kring sakernas internet (Internet of Things). Och som exempel på forskning som kommersialiserats kan nämnas framtagandet av ett verktyg för videoproduktion för amatörer.

Kanaler för samhällsengagemang

Centrets fyra grundare reflekterade över vad som kännetecknat verksamheten och vad som uppnåtts. Annika Waern talade om teknologirevolutionen som givit människor tillgång till nya kanaler för samhällsengagemang och för att bekämpa orättvisor i världen. Lars Erik Holmquist, numera verksam vid universitetet i Newcastle, sade att det viktiga inte var att ha producerat föremål – utan att den kunskap som skapats senare kan användas av andra för att skapa produkter.

Oskar Juhlin talade om digitaliserat mode.
Oskar Juhlin talade om digitaliserat mode.

Digitalisering inom modebranschen

Oskar Juhlin, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, talade om sin forskning kring digitalisering inom modebranschen. Där finns bra kunskap om konsumenterna men brister i IT-kompetensen. Genom att koppla ihop dessa två områden finns nu möjlighet att ”prova” klädesplagg vid datorn redan i samband med att modellerna går ut på catwalken.

Kia Höök, centrets första tillika sista föreståndare, berättade om forskningsområdet somaestetisk design – som är design med fokus på kroppskännedom, mindfulness och estetik. Ett par exempel är en värmematta och en reglerbar lampa (framtagen tillsammans med Ikea), båda med avkopplande effekt.

Internationella perspektiv på verksamheten

Fyra internationella framstående forskare deltog även: Paul Dourish, UC Irvine i USA; Masa Inakage, Keio University i Japan; Katherine Isbister, UC Santa Cruz i USA och Richard Harper, Lancaster University i Storbritannien. Alla har de varit knutna till Mobile Life Centre och diskuterade frågor som hur vi kan hantera de enorma mängder data som samlas in och vad ”maskininlärning” kan betyda för mänskligt beteende.

Företrädare för de företag som deltagit i Mobile Life Centre fanns även på plats och diskuterade centrets betydelse. Flera av dem lyfte fram att centret bidragit till att utmana industrins sätt att tänka. Petra Sundström, tidigare doktorand vid centret och nu ansvarig för Husqvarnas satsning på sakernas internet, talade om behovet av samarbete mellan näringslivet och akademin – näringslivet behöver ta del av kritiskt tänkande!

Nu när den tioåriga finansieringen från Vinnova är slut upphör centrumet. Men forskargrupperna vid Mobile Life Centre har fortsatt finansiering och förs över till DSV, KTH och RISE SICS.

Se film om Mobile Life Centre.

Läs mer:


Om Mobile Life Centre

Mobile Life VINN Excellence Centre vid Stockholms universitet bildades 2007 genom en tioårig finansiering från Vinnova i form av ett VINN Excellence Center, som är en form för samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, lärosäten, forskningsinstitut och andra forskningsorganisationer.  Förutom Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och forskningsinstitutet RISE SICS stod även företagspartners bakom ansökan. Genom åren har antalet företag inom samarbetet ökat, bland dessa finns Ericsson, Microsoft Research, Ikea och ABB.

Fokus för forskningen har legat på mobila tjänster och konsumentperspektivet har varit viktigt. Runt 40 personer har arbetat inom Mobile Life Centre. Forskningen har varit tvärvetenskaplig med bland annat data- och systemvetare, sociologer, psykologer, interaktionsdesigners, spelutvecklare, modevetare och dansvetare.
Läs mer på Mobile Lifes webbplats