Porträttfoto: Jalal Nouri
Jalal Nouri

Forskargruppen kring Learning Analytics och AI i utbildning vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap, med projektledare Jalal Nouri och projektmedlemmarna Panagiotis Papapetrou, Mohammed Saqr samt Thashmee Karunaratne tilldelades drygt 6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett fyraårigt forskningsprojekt data-driven skolutveckling (learning analytics) och tillämpning av maskininlärning (AI) i utbildningssammanhang med start i januari 2020. Inom projektet kommer analytiska och metodologiska tillvägagångssätt för data-driven skolutveckling att utvecklas som adresserar ovanstående mål. Anslaget från Vetenskapsrådet är inom området utbildningsvetenskap där enbart 14% av ansökningar beviljades.

Porträttfoto: Panagiotis Papapetrou
Panagiotis Papapetrou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porträttfoto: Mohammed Saqr
Mohammed Saqr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Porträttfoto: Thashmee Karunaratne.
Thashmee Karunaratne.