IT- och telekomsektorn, inkluderat verksamheter med högt IT-innehåll utanför IT- och telekombranschen, har fortsatt mycket stor kompetensbrist.

  • Den sammanfattande bedömningen är att efterfrågan på kompetens är minst lika stark nu som 2012, då IT&Telekomföretagen senast kartlade kompetensbehovet i sektorn.
  • Efterfrågan på breda grupper som mjukvaru-/systemutvecklare, IT-arkitekter och projektledare är fortsatt mycket stark, men de kompetenser som har den starkast växande efterfrågan finns inom informations-/IT-säkerhet och användbarhet.
  • Kraven på kompetens med eftergymnasial utbildning är generellt mycket höga.

 

Klicka på länken för att läsa hela artikeln på IT&Telekomföretagens webbplats (Fakta & Opinion)