Läs mer i artikeln på engelska Success at Frankfurt Bookfair