Porträttfoto: Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Fredrik Blix, universitetslektor i cybersäkerhet vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Fredrik Blix menar att det har pågått under en längre tid och man har haft en rättslig osäkerhet i och med en snäv tolkning av det rättsliga läget. Att nu lägga en utredning för att reda ut de rättsliga förutsättningarna lägger ytterligare en våt filt över situationen för kommuner, myndigheter och landsting, som är hårt pressade när det gäller deras it-kostnader.

Fredrik förklarar att när molntåget nu har börjat tuffa igång riskerar den här utredningen att stoppa tåget igen. Det är viktigt att under tiden man utreder de rättsliga förutsättningarna kommer med en rimlig och relevant tolkning av nuvarande rättsliga förutsättningar.

- Kommunerna vill nog komma igång nu med molntjänstanvändning där så är möjligt. 95 % av all drift som sker ute i kommuner, myndigheter och så vidare är inte under säkerhetsskydd, så det är möjligt att använda publika molntjänster. Det är inte så enkelt att en kommun bara kontrakterar ett amerikanskt bolag, utan det finns ju alltid med svenska aktörer som kan svensk lagstiftning och kan utforma de här molntjänsterna på ett korrekt sätt med teknisk och organisatoriska skyddsåtgärder.

Fredrik menar vidare att man samtidigt måste titta på var hotet finns. Är hotet att information ges tillbaka till amerikanska staten, eller är det för att man är dålig på att konfigurera sin it-säkerhet så att man får obehörig åtkomst till uppgifter?

- Det handlar snarare om kunskap och konfigurering av it-säkerhetstekniska lösningar, än vilken leverantör man har. Så finns det så klart som Ygeman säger en säkerhetsskyddsfråga. Det finns viss information som överhuvudtaget inte ska hanteras på datorer, men man måste titta på vad man ska lägga krutet på.

Klicka på länken för att höra hela Fredrik Blixs kommentar i Sveriges Radio Ekot till Regeringens utredning som lades fram vid energi- och digitaliserings­minister Anders Ygemans pressträff om statlig it-drift, 2019-09-30.

"Kommuner behöver molntjänster – nu"

- Jag blir lite bekymrad över detta om statlig molntjänst. Det staten antagligen tittar på är några slags grundläggande tjänster men det finns ett jättestort behov bland myndigheter nu att komma igång med molntjänster, säger Fredrik Blix, lektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och även datakonsult inom ett företag som bland annat erbjuder molntjänster.

Länken leder till inslaget "Kommuner behöver molntjänster – nu" med Fredrik Blix i Sveriges Radio Nyheter (Ekot), 2019-09-30.