Jon Karlung, vd på Bahnhof i paneldebatten "INformationssamhälle=Övervakningssamhälle?".
Jon Karlung, vd på Bahnhof, i paneldebatt i regi av DSV. Foto: Angela Westin

Bland annat arrangerades paneldebatten ”Informationssamhälle=Övervakningssamhälle?”, där Jon Karlung, VD på Bahnhof, debattören Johanna Nylander och Peter Johansson, lektor i Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet diskuterade konsekvenserna av att enorma mängder digital data finns tillgängligt, sprids och hotar människors frihet och demokrati.

Sirkku Männikkö Barbutiu som koordinerade deltagandet vid Mänskliga Rättighetsdagarna berättar,

Hercules Dalianis, William Jobe, Sirkku Männikkö Barbutiu och Ulrika Drougge från DSV.
Hercules Dalianis, William Jobe, Sirkku Männikkö Barbutiu, Ulrika Drougge från DSV. Foto: Angela Westin

- Det har varit tre mycket intensiva dagar, där alla medverkande från DSV har gjort en fantastisk insats och berättat med stort engagemang om sina projekt. Våra seminarier fick mycket bra respons. Vår paneldebatt ”Informationssamhälle=Övervakningssamhälle?” var en fantastisk succé – alla som ville höra kom inte in ens i salen. Och studenternas virtuella berg- och dalbana som besökarna kunde testa i vår utställning hade en kö av ivriga som ville ”åka” den. Så vi har all anledning att vara stolta över vårt bidrag till MR-dagarna, berättar Sirkku.

Besökare i DSV:s monter "provåker" den virtuella berg- och dalbanan.
Besökare i DSV:s monter "provåker" den virtuella berg- och dalbanan.

- För mig personligen har det varit ett bra tillfälle att få berätta om både masterprogrammet ICT for Development och om öppen utbildning och dess utmaningar, men också att få knyta nya kontakter med andra som brinner för utvecklingsfrågor, avslutar en mycket nöjd Sirkku.

Ur seminarieprogrammet kunde besökarna bland annat höra Vasilis Koulolias vid eGovlab berätta om hur e-förvaltning och ny teknik arbetar för demokratisering och mänskliga rättigheter i projektet ”Botswana Speaks”, ett parlamentariskt initiativ som finansieras ihop med Sida (Swedish International Development Cooperation Agency) och som ska stärka Botswanas demokratiska processer.

James Cottrell, Vasilis Koulolias och Edward Luck berättar om projektet ”Botswana speaks”.
James Cottrell, Vasilis Koulolias och Edward Luck, eGovlab, berättar om projektet ”Botswana Speaks”. Foto: Angela Westin

I seminariet ”ICT4Democracy” presenterade Katja Sarajeva och Ulf Larsson från Spider tillsammans med DSV:s William Jobe och Per-Olof Hansson från Linköpings universitet initiativ till hur mobiler, Internet och sociala me­dier gör det möjligt att sprida kunskap och skapa nya kanaler för yttrandefrihet i utvecklingsländer. Och i ”Modern folkbildning med konst­närliga teknologier” berättade Rebecca Forsberg om aktuella projekt och produktioner, där konstnärliga teknologier används för att få medborgare att ta till sig kunskap på ett demokratiskt och jämlikt sätt.

 Sirkku Männikkö Barbutiu, Ulrika Drougge och Gunnar Wettergren berättar på temat "Öppna digitala lärarresuresr för demokrati?".
Sirkku Männikkö Barbutiu, Ulrika Drougge och Gunnar Wettergren berättar på temat "Öppna digitala lärarresuresr för demokrati?".