Drönare som flyger mot en stad
Drönare blir ett allt vanligare inslag i såväl stadsmiljöer som mer svårtillgängliga områden. I framtiden behövs kanske flygscheman för att undvika krockar i luften, konstaterade man under konferensen. Foto: Andrew Coop/Unsplash.


650 personer i 45 länder bänkade sig 20–21 oktober för att delta i konferensen Digitalize in Stockholm. Anthony Finkelstein var den första i en lång rad av keynotetalare. Han har ett förflutet som mjukvaruutvecklare och chefsrådgivare i säkerhetsfrågor till den brittiska regeringen, men konstaterade själv att hans forskaridentitet är mest framträdande.
 

Porträttfoto: Anthony Finkelstein, professor och President of City, University of London
Anthony Finkelstein. Foto: Privat.

I dag har Finkelstein titeln professor och President of City, University of London, och han diskuterade säkerhet i bred bemärkelse.

– Forskning och digital teknik är i dag globala konkurrensmedel. Och när vi pratar om säkerhet behöver vi ta geopolitiska aspekter i beaktande, sa Anthony Finkelstein.

Demokratin i fara

Han varnade för att auktoritära stater kan använda ny teknik, exempelvis kopplad till smarta städer, för att flytta makt från medborgarna till styrande politiker. Diskussionerna om demokrati och värderingar får inte tystna.

– Att ha en laissez faire-inställning och låta marknaden styra över den digitala teknikutvecklingen, är ett högt spel för liberala demokratier. Andra stater ser sin chans att flytta fram positionerna. Vi måste ha en aktiv och framåtlutad inställning till digitalisering, sa Finkelstein.

Det handlar inte bara om att skydda forskningsresultat, anser han, utan om att värna hela innovationsekosystemet. De stora techbolagens intressen får inte överskugga vad som gagnar samhället.

– Den demokratiska debatten ska stå i centrum. Och de styrande måste ha förståelse för teknologi, sa Anthony Finkelstein.

Under konferensen varvades keynote-anföranden från internationella talare med panelsamtal initierade av svenska storföretag, samt parallella presentationer av Digital Futures många forskningsprojekt.Bland presentatörerna fanns ett flertal forskare på Stockholms universitet och Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

Till stor del handlade det om hur digital teknik kan förbättra hälso- och sjukvården. Till exempel berättade Hercules Dalianis och Uno Fors om hur de använder språkteknologi för att skydda personuppgifter i medicinska journaler. Airi Lampinen diskuterade hur en etablerad graviditetsapp skapar tillit och andra känslor hos användarna. Och Panagiotis Papapetrou redovisade ett pågående projekt där maskininlärning hjälper läkare att fatta bättre underbyggda beslut.

Covidrehab testas online

Porträttfoto: Erik Perjons, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), SU
Erik Perjons. Foto: Jens Olof Lasthein.

Erik Perjons och Martin Henkel presenterade ett relativt nystartat projekt där de, i samarbete med privata företag och läkare på Danderyds sjukhus, utvecklar onlinerehabilitering för personer som blivit långtidssjuka i sviterna av en covid-19-infektion.

– Det här är ett triple helix-projekt som löper över två år. Bakgrunden är att stora patientskaror har koncentrationssvårigheter, lider av trötthet och har andra symptom efter att ha smittats av covid-19. Klinikerna är överbelastade, sa Erik Perjons.

Onlinerehabilitering är ett sätt att avlasta sjukvården. Projektet ska ge patienterna förståelse för de egna symptomen, öka deras motivation och hjälpa dem att hantera besvären. Målet är att rehabiliteringsgraden ska öka.

– Sjukvården uttrycker att de vill kunna utforma individuella träningsprogram. De vill också att systemet ska stötta deras uppföljning av patienter så att vårdpersonalen hela tiden kan lära sig och bli bättre på att rehabilitera.

– Efter två lyckade pilotstudier ser vi nu fram emot att involvera fler patienter, sa Erik Perjons.

Sist ut bland keynote-talarna var Elizabeth Churchill, hedersdoktor vid Stockholms universitet med jobbtiteln Director of User Experience på Google.
 

Porträttfoto: Elizabeth Churchill, Director of User Experience på Google och hedersdoktor vid SU
Elizabeth Churchill. Foto: Privat.

– Jag jobbar med att ta fram verktyg som designer och utvecklare sedan kan använda för att skapa inkluderande, användarvänliga och fantastiska upplevelser. Verktygen kan ses som infrastrukturer för tanken, sa Elizabeth Churchill.

Precis som övriga talare hade hon ombetts att blicka fram emot år 2040. Churchill valde att först gå tillbaka ett decennium.

– Den första Ipaden lanserades 2010. Jag vet inte hur det är med er, men jag använder min padda till allting i dag. Surfplattorna har gjort stor skillnad, och används både för underhållning och lärande – inte minst i barnfamiljer.

Inkludering och hållbarhet

Churchill nämnde också den moderna delningsekonomin, och den utbredda användningen av emojis där olika hudfärger och förmågor finns representerade. Emojis kan ses som något marginellt och rentav löjligt, men faktum är att de har förändrat hur vi arbetar och tänker. Det är en utveckling som få hade kunnat förutspå på förhand, konstaterade Elizabeth Churchill.

Hållbarhet, både i form av minskad miljöpåverkan och ökad inkludering, är centralt i hennes framtidsvision. I likhet med konferensen första huvudtalare, Anthony Finkelstein, betonade Churchill att teknikutvecklingen måste ha förankring hos de styrande i ett land. Först när politiker är med på tåget, till exempel kring att öka tillgängligheten, får det effekter för medborgare.

Telemedicin, det vill säga vård på distans, är ett konkret område där hon ser stor potential.

– Tekniken ska hjälpa oss att utveckla relationer – inte stå i vägen för dem, sa Elizabeth Churchill.

 

Mer om Digitalize in Stockholm 2021

Vill du se filmer från konferensen? De laddas upp på Digital Futures Youtubekanal

Läs också intervjun med professor Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap, som är en av konferensens arrangörer

Digitalize in Stockholm genomfördes första gången 2019 och var då en fysisk konferens. Uppföljaren år 2020 var helt digital. 2021 blev det en hybridkonferens, med inbjudna gäster i en studio i Stockholm, och övriga talare och deltagare med på länk.

Konferensen arrangeras av Digital Futures som är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och RISE. Till samarbetet har också ett stort antal privata och offentliga organisationer knutits.

Besök webbplatsen för Digitalize in Stockholm 2021 om du vill veta mer om konferensen, se hela årets program eller läsa om talarna

An English version of this article is also available