Porträttfoto: Gunnar Wettergren, Institutionen för data- och systemvetenskap, SU
Gunnar Wettergren. Foto: Åse Karlén.


”Samverkan mellan nyttjare och leverantörer av data måste bli smidigare, snabbare och framför allt mer frekvent.”

Det skriver Gunnar Wettergren, Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet, i en debattartikel som publicerades på Altinget.se 29 oktober 2021. Trots att Sverige är bäst i världen på öppenhet, hamnar vi i bottenskiktet när OECD listar länder vars myndigheter satsar på öppna data.

Wettergren konstaterar i artikeln att antalet dataset som tillgängliggörs är ett dåligt mått på framgång – det säger ju inget om kvaliteten. De data som delas behöver vara up-to-date och i ett format som användarna kan utnyttja. Annars kommer inga värden att realiseras.

Han anser också att det finns flera hinder i vägen för entreprenörer som vill skapa nya tjänster baserade på öppna data.

”Om vi faktiskt menar allvar med att uppmuntra samarbeten mellan offentliga och privata aktörer, kanske med en idé om en ”government app-store”, så måste vi dela på risken”, skriver Gunnar Wettergren.

Kontakta gunnarw@dsv.su.se

Läs hela debattartikeln på Altinget.se

Läs en intervju med Gunnar Wettergren

Ta del av OECDs rankning