Love Ekenberg, prefekt Institutionen för data- och systemvetenskap
Love Ekenberg, prefekt Institutionen för data- och systemvetenskap
 

I 2012 års utvärdering hade UKÄ anmärkningar mot 57 utbildningar vid landets högskolor. Dessa fick ett år på sig att vidta förändringar. Kritiken mot DSVs utbildningar på masternivå avsåg två punkter: fördjupade metodkunskaper och det självständiga uppsatsarbetet.

I den uppföljande utvärderingen bedöms DSVs masterutbildningar vara av hög kvalitet. Prefekt Love Ekenberg är givetvis mycket nöjd med bedömningen som är ett kvitto på att de senaste årens reformarbete gett resultat.

- Vi har under snart två års tid i alla händelser genomfört mycket starka åtgärder för att kraftigt höja kvalitén på våra utbildningar överhuvudtaget, förklarar Love Ekenberg. I detta har också ingått att reformera uppsatsmomentet, som är en mindre del av utbildningarna. Vi är naturligtvis mycket glada över att vår uppsatskomponent nu har accepterats av universitetskanslerämbetet.

Love Ekenberg understryker att en utbildnings kvalitet inte kan mätas enbart på det sätt som universitetkanslerämbetet nu gör. Det handlar om mycket mer än bara uppsatsarbetet.

- Det finns all anledning att se över den nuvarande modellen att mäta kvalitet, något som nu också görs. Att se resultaten som kvittens på att det nuvarande systemet är en kvalitetsdrivare är således en smula överilat, understryker Love Ekenberg.

Läs mer på Universitetskanslerämbetets webbplats