Tessy Cerratto pargman, Institutionen för data- och systemvetenskap, stockholms universitet
Tessy Cerratto pargman, Institutionen för data- och systemvetenskap.

- Pandemins nödundervisning på distans har utsatt lärar- och studentrelationen för drunkningsrisk på ett alltmer stormigt hav av mer eller mindre funktionella och dysfunktionella tekniklösningar. Därför är det nödvändigt att skapa medvetenhet om hur människor kan sammanlänkas på nya sätt med hjälp av teknologin, säger docent Teresa Cerratto Pargman vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

I artikeln poängterar Teresa Cerratto Pargman och professor Ylva Lindberg vid Jönköpings universitet, att kvalitetsutbildning sker bäst i en kontext av uppmanande och stödjande lärorika pedagogiska relationer. För att bygga denna typ av pedagogiskt utbyte krävs ett yrkeskunnande som lärare besitter, men som ofta hamnar i skymundan när digitaliseringsprocesser tar över.

De menar vidare att lärarens pedagogiska kompetens, som är helt central i den lärande och undervisande praktiken, utvecklas som mest när läraren känner att både studentens lärande och lärarens professionsutveckling kan påverkas.

- Hur mycket kan läraren bestämma i den pågående digitaliseringsprocessen? Hur mycket kan läraren styra utvecklingen av sin egen utbildningspraxis idag? Utan pedagogiskt ledarskap – ingen kvalitetsutbildning, konstaterar Teresa. 

Klicka på länken för att läsa hela artikeln som pdf i Nio-Fem, nummer 1, 2021, hos TAM-Arkiv