Genrebild illustrerar distansundervisning under coronapandemin. Flicka sitter vid dator i hemmiljö.
Foto: Annie Spratt/Unsplash.


Mattelektion vid köksbordet, idrott på innergården och kemilabb i badrummet… Pandemin har inneburit en stor omställning för många skolelever som undervisats digitalt.

Men distans- och hybridundervisning leder inte bara till stress och förvirring. Positiva effekter rapporteras från olika delar av världen: ökat kreativt tänkande, mer självständig problemlösning och en känsla av att kunna arbeta i sin egen takt.

Nina Bergdahl, affilierad forskare till Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet, och Melissa Bond, University of South Australia, beskriver detta i artikeln ”Lockdown schooling: research from across the world shows reasons to be hopeful”. De konstaterar att en flexibel och inkluderande skola stödjer det livslånga lärandet.

Artikeln publicerades i nätmagasinet The Conversation 13 januari 2022. Den bygger på rapporten ”Global emergency remote education in secondary schools during the COVID-19 pandemic – A systematic review” som gavs ut av EPPI Centre, UCL Social Research Institute vid University College London i oktober 2021. I rapporten samlas resultat från 81 studier av gymnasieskolor i 38 länder.

Kontakta ninabe@dsv.su.se

Läs artikeln i The Conversation

Ta del av rapporten som artikeln bygger på

Läs mer om Stockholms universitets medverkan i The Conversation