Fredrik Blix, universitetslektor, Institutionen för data- och systemvetenskap
Fredrik Blix, universitetslektor och cybersäkerhetsexpert vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Att Sverige kommer att drabbas av ett större angrepp tar Fredrik Blix för givet. Säkerhetshålen i våra IT-system är så pass stora att de kommer att locka angripare menar han.

– Det sker en kartläggning just nu av vår IT-infrastruktur kopplat till elnätet, det vet vi. Däremot känner jag inte till några regelrätta attacker, utan det är förberedelser som aktörer gör för att kunna släcka ner delar eller hela vårt elnät, säger Fredrik Blix.

Klicka på länken för att läsa mer och se hela inslaget ”Hotet mot elnätet kommer från datorer” med Fredrik Blix i SVT Nyheter, 2019-02-19.