Företag saknar grovanalytiska prioriteringsredskap som sorterar var, när och hur de ska jobba med digital automation, transformation eller digital affärsinnovation, menar Jens Ohlsson.

Jens Ohlsson, Institutionen för data- och systemvetenskap.
Jens Ohlsson, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

- I praktiken hjälper den nya metoden företag att prioritera och avgöra olika förbättringsprocesser och hur dessa ska genomföras, var de ska sättas in och vem inom organisationen som är mest lämpad att utföra arbetet. Samtidigt stöttar metoden den nödvändiga förhandlingen mellan beslutsfattare och individer som krävs för beslutsprocesser. Till exempel när beslutsfattare enas om var och hur effektiviseringar ska realiseras eller om det är digital affärsinnovation som ska utföras, säger Jens.

Forskningen har utförts under sex år i ett samarbete mellan Stockholms universitet och tankesmedjan Duqtor, som engagerat drygt fyrtio företag representerade av beslutsfattare som cio, cdo och coo. Arbetet resulterade i Prioritisation and Categorisation Method (PCM). Forskningsmetod är Design Science Research (DSR), där Jens och deltagarna tillsammans identifierat problem, målsättningar för lösningar, designat och utvärderat PCM i fallstudier.

- När digitalisering och dess samhällseffekter diskuteras sker det utifrån ett ”varför-vad”-perspektiv. Unikt med PCM är dess ”Hur”-fokus. Hur företag kan realisera effektivisering och innovation. Vi har genomfört ett antal fallstudier där metoden har hjälpt stora företag att prioritera och skapa väl förankrade beslut, vilket är avgörande för genomförandet. Även hur metoden har tagits fram är unikt. Metoden har tagits fram genom ett tvärvetenskapligt samarbete, där akademi, och allt från startup- till storföretag varit involverade i hela processen från dag ett, säger Jens.

Om Jens Ohlsson

Jens Ohlsson är systemvetare och beteendevetare och forskar i metoder för hur företag kan jobba med effektivisering, transformation och innovation med stöd av teknik. Jens har närmare tjugo års erfarenhet av arbete med verksamhetsförbättring och affärsutveckling och som vd i innovationsföretag. Jens är medgrundare i tankesmedjan Duqtor och arbetar som digital rådgivare, moderator och föreläsare.

Pressklipp:

Exploring Designs for a Process Prioritisation Method

Jens Ohlsson försvarar sin avhandling: “Exploring Designs for a Process Prioritisation Method” vid Stockholms universitet i Kista. Disputationen är öppen för alla.

Klicka på länken för att läsa mer 

Några av de som medverkat i forskningen: Anders Candel, Tele2; Björn Rosengren, Stockholms universitet; Björn Wetterling, Ifsworld; Cecilia Anneroth, Ericsson; Claes Wallner, Vattenfall; Daniel Karlsson, Transportstyrelsen; Erik Leppenän, SSAB; Fredrik Carpenhall, SECO Tools; Fredrik Strandlund, Västerås Stad; Hans Narvström, Scania; Johan Bergsten, SSAB; Johan Sundberg, Siemens Industrial Machinery; Johan Wirf, Swedish Match; Joss Delissen, Posten;  Jörgen Clevensjö, Sandvik Group; Karin Bogen, Assa Abloy; Leif Höök, Försäkringskassan; Lena Bornholm, Försäkringskassan; Mats Hultin, Saab Group; Mats Högberg, Atlas Copco;Mats Lindeberg, Alfa Laval; Mattias Wessman, Euromaint; Michael Åsman, Lantmännen; Nevzat Ertan, Sandvik Group; Ole Schjødt-Osmo, Statkraft Norge; Per Brandt, Munters; Per Lundqvist, Cramo; Peter Händel, KTH; Rolf Rönnback, Apoteken Service; Stefan Johansson, Astra Zeneca; Stefan Wernmo, Husqvarna; Tomas Wiik, JM; Tomas Åkerlind, Bombardier.