Design fiction Ikea-katalog.
Design fiction Ikea-katalog.

– Katalogen är ett sätt att visualisera resultat av forskningsprojektetet. Den är resultatet av en workshop där vi på ett konkret sätt pratade om framtida teknik. Och kom med lite politiska funderingar – vill vi detta egentligen?

Det berättar Maria Holm som är vice centrumföreståndare för Mobile Life Centre i Kista. Projektet Consumer-facing Internet of Things har bland annat undersökt vad det kan innebära för människor, samhälle och företag när internet finns överallt och sensorer och processorer finns inbyggda i allt från maskiner och hushållsapparater till kläder och möbler.

– Vi vill väcka debatt och tankar när vi forskar om implikationerna av att börja använda den här tekniken. Vad gör nättjänsterna för något med oss? Vad händer när andra aktörer tar över i stället för de etablerade och reglerade? säger hon och ger exemplet Airbnb där man i stället för hotell kan hitta boende över hela världen.

– Och vad betyder det för människor att ständigt vara uppkopplade? Kan det bli en lyxvara med en säng utan nätverk?

Mobile Life Centre arbetar med forskning, inte produktutveckling, men Maria Holm tror att några av produkterna i den fiktiva katalogen säkerligen kan finnas om fem till tio år.

Design fiction Ikea-katalogen finns på Mobile Live Centres webb.

Där finns också hela projektets slutrapport ”Building Folkhemmet with the Internet of Things

Mobile Life Centre är ett av Vinnovas så kallade Vinn Excellence Centre och drivs av Stockholms universitet i samarbete med SICS Swedish ICT och KTH.