DSV/Spider bedriver ett samarbetsprojekt inom forskningsadministration och ICT-utveckling med två bolivianska universitet: Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) i La Paz och Universidad Mayor de San Simón (UMSS) i Cochabamba. Med en modern IT-infrastruktur kan man stärka forskningskapaciteten och därmed bidra utveckling för hela Bolivia. Projektet stöds av Sida och har det övergripande målet att utveckla och förbättra forskningskapacitet i Bolivia.

- Insatser inom ICT på universiteten i utvecklingsländerna har gett fantastiska resultat. ICT är ofta en förutsättning för utveckling, och en satsning på det ICT är då självklar, berättar forskningsrådgivare Teresa Soop. Internet är en förutsättning för högkvalitativ forskning, och man behöver ha tillgång till globala elektroniska resurser.

Nils Jensen på DSV/Spider är projektledare. Han har lång erfarenhet av leda systemutvecklingsprojekt över hela världen, varav 20 år i utvecklingsländer. Han har också varit ICT-rådgivare för både FN i Geneve och Sida i Tanzania. Sedan projektet startade 2013 har han varit i Bolivia sex gånger för att jobba med ICT-planeringen för utbildning och forskning. Vid UMSA jobbar han tillsammans med DIGPIS som är en avdelning för forskningsservice. Rodolfo Candía DSV är också långsiktig medarbetare i Bolivia projekten.

- En del av uppgiften handlar om att höja statusen för DIGPIS och klargöra deras mandat. De har inte varit tillräckligt effektiva och nu kan vi lyfta upp dem till en högre nivå och ge dem mer auktoritet, förklarar Nils.

Gemensamt ser man över processerna och ser hur man kan effektivisera arbetet.  Det handlar både om hur arbetet styrs och följs upp när det gäller ekonomi, resultat och tidplaner allt med stöd av ICT.

- Det jag kan bidra med är mina erfarenheter av systemutvecklingsprojekt, betonar Nils. Men många idéer och förslag till förändringar kommer från anställda när vi har möten för intern förankring eller samlar in idéer.

En viktig del i projektet är att se till att personalen får den utbildning som behövs inom systemutveckling, projektstyrning etc. I uppgiften ingår också att bidra till arbete med en ny masterplan för ICT.
- Utmaningen är att utforma en konkret masterplan. Vi har tittat på det som finns skrivet – och det är kort och ganska flummigt och till större delen framställd av en konsult. Det är bättre att jobba med konsensus underifrån genom workshops och möten, betonar Nils.

Projektet finansieras av Sida för kapacitetsbyggnad och forskningsinfrastruktur. Den bolivianska delen av projektet finansieras via IDH (Impuesto Directo a Los Hidrocarburos) - den kolväteskatt som regeringen infört för att stödja forskningen i Bolivia.

- Det här är jättekul - allt i Sverige är så färdigt. Utrymmet för att förbättra är så mycket större i Bolivia, och man kan bidra med så mycket, understryker Nils.

Kontraktet löper till 2017, men det egentliga arbetet i projektet ska vara genomfört 2015. Så Nils har börjat fundera på framtiden.

- Makereuniversitet i Uganda vill ha ett projekt liknande det vi gör nu i Bolivia till exempel. Och DSV/Spider kommer att fortsätta med den här typen av projekt även i framtiden. Vi ser oss som en länk mellan teknik och medborgarna, förklarar Nils Jensen.- Det här projektet är en del i Sidas långsiktiga program för Bolivia Och vi uppskattar verkligen det här samarbetet med DSV/Spider, understryker Teresa Soop, Sida.

Insatsområden

• Nätverksinfrastruktur
• Information System för utbildning, forskning och administration.
• Elektroniskt bibliotekssystem.
• Utbildning av personal

Länkar

Sidas program för Bolivia

Spiders hemsida på engelska