Jalal Nouri vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Jalal Nouri, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Samhällsvetensvetenskapliga fakultetens motivering

I denna välskrivna och intressanta avhandling diskuterar Jalal Nouri möjligheter och begränsningar när det gäller att integrera mobilt lärande i olika pedagogiska situationer med hjälp av modern datateknik. Därmed har han placerat sig inom ett forskningsfält som är i stark expansion och han gör det på ett briljant och hederligt sätt som förtjänar uppmärksamhet inom utbildningsväsendet på alla nivåer, såväl inom förskolan som inom den högre utbildningen.

Avhandlingen ger med sina resultat ett väsentligt bidrag till diskussionen om användning av teknologi i pedagogiken och ger också förslag på en modell som skulle kunna tillämpas för att undvika misstag. Författaren lyckas på ett intresseväckande sätt introducera forskningsproblemet och visar i såväl teoretiska som empiriska avsnitt en stor insikt om frågeställningens komplexitet.

Sammanfattningsvis är detta en väl sammanhållen avhandling med gedigna och väl genomförda fallstudier vars resultat har stor samhällsvetenskaplig och praktisk relevans.

Klicka på länken för mer information om Högskoleföreningen.

Klicka på länken för att läsa intervju med Jalal Nouri.