Forskningsinstitutet Ifous har beviljat Jalal Nouri, forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap och kollegorna Per-Olof Wikman, Eva Norén och Kicki Skog från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), medel för ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som undersöker programmering i ämnesundervisning.

Bakgrunden till projektet är att intresset för programmering har stärkts avsevärt som en konsekvens av en allt mer digitaliserad värld. Allt fler länder har infört programmering i sina läroplaner och i mars 2017 anslöt sig Sverige då regeringen beslöt införa programmering i grundskolans läroplan inom matematik- och teknikämnet.

Mot denna bakgrund tar projektet avstamp i att tillsammans med lärare – genom designbaserad utbildningsforskning och med stöd i matematikens, teknikens och naturvetenskapens didaktik – bidra till ökad förståelse för arbetssätt, innehåll och uppgifter som resulterar i utveckling av programmeringskunskap hos elever i åk 1–9.

-Som forskare inom teknikförstärkt lärande med ett genuint intresse av programmering och med tanke på att jag har arbetat som gymnasielärare i programmering så är jag förstås väldigt glad över detta projekt och att det just sker i samarbete med kollegor från MND.