Foto på professor Janis Stirna vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms univeristet
Foto på professor Janis Stirna vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Janis Stirna disputerade inom Data- och systemvetenskap vid KTH år 2001 och blev docent vid Högskolan i Jönköping 2008.

Klicka på länkarna nedan för mer information om Janis Stirna och det forskningsområde Janis är verksam inom: