Jelena Zdravkovic disputerade inom Data- och systemvetenskap vid KTH år 2006 och blev docent vid Stockholms Universitet 2011.

Klicka på länkarna nedan för mer information om Jelena Zdravkovic och det forskningsområde Jelena är verksam inom:

Jelena Zdravkovic personliga hemsida

The Business Process Management (BPM) and Enterprise Modelling (EM) på engelska