Karin Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
Karin Hansson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

I det tvärvetenskapliga konstprojektet "Arbeta ett arbete" utforskar en grupp bildkonstnärer, författare, filmare och musiker begreppet arbete ur ett filosofiskt, politiskt och kritiskt perspektiv genom en öppen och kollaborativ arbetsprocess, som inkluderar forskare och fackligt aktiva.

Klicka på länken för att läsa mer på Vetenskapsrådets webbplats