Doktorand Karin Hansson medverkar med kapitlet: “The Desires of the Crowd: Scenario for a Future Social System”, i publikationen LEA Vol 20 Issue 1 Red Art: New Utopias in Data Capitalism.

Redaktörer för denna volym är: Lanfranco Aceti, Susanne Jaschko och Julian Stallabrass. Huvudredaktör: Bill Balaskas

Publikationen lanseras den 19 maj 2014 vid Royal College of Art i London.

Här kan du läsa mer om publikationen samt boksläppet:

Länkar

Publikationen Red Art: New Utopia in Data Capitalism

Utgiven av  Leonardo Electronic Almanac.

Boksläppet